Σύστημα Αιτήσεων για την Επιδότηση Ενοικίου

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της Πανεπιστημιούπολης Σερρών», με κωδικό ΟΠΣ 5048170